Godziny otwarcia
poniedziałek, czwartek
13:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek
09:00 - 14:00
lekarz stomatolog - specjalista ortodonta
Angela Berdel-Jarmuszczak
71 78 29 877
Ul. Zielińskiego 53
53-533 Wrocław


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Angela Berdel-Jarmuszczak, NIP: 8951085454, REGON: 930848291
Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy z Administratorem za pośrednictwem e-mail: gabinet@ortodonta.wroclaw.pl lub tel 71 78 29 877.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO. W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Gdy dane są przetwarzane w celu spełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie odrębnych przepisów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania w formularzu Zapytań;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Kategoria przetwarzanych danych osobowych: dane niewrażliwe.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
Angela Berdel-Jarmuszczak, NIP: 8951085454, REGON: 930848291, ADMIN.NET.PL S.C., MyDevil.net – doskonały hosting dla biznesu, 33-100 Tarnów, ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, NIP: 8733250257, REGON: 122662465

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych jest Pan/Pani uprawniona/y do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.
Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione towary lub usługi oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.